Opdrachtgevers

Informatiemanagement:

Stichting Rivierduinen
GGZ Midden Holland
Openbaar Ministerie

Organisatie-advies:

Bisdom Rotterdam
CMotions
Vrije Universiteit

Bedrijfsecnomisch advies:

Hordijk & Hordijk
Technische Universiteit Delft

Financieel beheer:

Cordaan
Ondernemerskring Sociale sector Amsterdam
Stichting Dordtse WelzijnsOrganisatie
Diverse particuliere opdrachtgevers

Onderwijs:

ID College, gastdocent